PASSAGE 23°E: Gledališče in gledališko od Baltika do Egejskega morja

Od leta 1989 so socialni in politični nemiri v svetu in še posebej v Evropi močno spremenili kontinent. Nova Evropa je bila ustanovljena na podlagi novih geopolitičnih in ekonomskih formacij.

O geokulturni razsežnosti tega procesa se doslej ni dovolj razpravljalo. Vendar pa razmislek o nacionalnih in celinskih značilnosti in odnosih v zgodovini in kulturi kontinenta igra ključno vlogo pri ustanavljanju evropske identitete/identitet, raznolik kulturni spomin in sčasoma tudi prihodnost skupne Evrope.

Glavni cilj projekta Passage 23°E, iniciative mednarodnega gledališkega inštituta v Berlinu (International Theatre Institute Germany) in Freie Universität Berlin, leži na preiskavanju tako zgodovinskih kot tudi trenutnih odnosov in dinamik na kulturnem področju vdolž 23. poldnevnika vzhodne zemljepisne dolžine, ki sega od Baltika do Egejskega morja. Cilj združenih interesov, so tako raznolike artikulacije gledališča kot umetnosti, kakor tudi teatralnost v vsakdanjem življenju in ritualih.

Projekt bo temeljil na tesnem in enakovrednem sodelovanju med partnerskimi institucijami iz različnih držav v tem območju. Cilj je vzpostaviti dvojno strukturo s partnerji na univerzitetni ter gledališkoinstitucijski ravni. Tri strukturne delovne površine so na voljo za izvajanje projekta Passage 23°E:

1. Kontinuirana avdiovizualna dokumentacija gledališča v partnerskih državah, v povezavi z raziskavami ter zbiranjem, pridobivanjem in objavljanjem kontekstualizacijskega materiala in baze znanja.


2. Vzpostavitev in razvoj platforme, združujoče nabrana znanja, ki je tudi informacijske narave in se ukvarja z gledališčem in teatralnostjo v omenjenih kulturnih področjih.


3. Razvoj stalne ravni diskurza za javno komunikacijo in poglabljanje teoretičnih, estetskih, zgodovinskih, kulturnih in družbenopolitičnih, pa tudi znanstvenih in tehnoloških tem in preizpraševanj.

Cilj projekta Passage 23°E je vzpostavitev skupne dolgoročne mreže za dokumentacijo in izmenjavo informacij, za razprave o gledaliških dogodkih v srednji, srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi. Skozi implantacijo uspešnega EU projekta je 23°E nastala kot prispevek k razvoju kolektivnega kulturnega spomina in ohranjanju skupne evropske kulture.