PASSAGE 23°E: teatr i teatralność od Bałtyku do Morza Egejskiego

Transformacje społeczne zapoczątkowane w 1989 r. na całym świecie a szczególnie w Europie zmieniły w drastyczny sposób cały kontynent i położyły fundament pod „nową Europę“, która została przekształcona geopolitycznie i ekonomicznie.

Wymiary geokulturowe tego procesu dotychczas nie zostały poddane refleksji w sposób zadowalający . Badania specyfik narodowych i kontynentalnych oraz połączeń w historii i kulturze kontynentu są niezbywalnym warunkiem tworzenia nowych europejskich tożsamości, wspólnej europejskiej, zróżnicowanej pamięci kulturowej i zatem kulturowej przyszłości Europy.

Zamierzamy zbadać minione i aktualne połączenia i zmiany w obszarach kulturowych wzdłuż 23 stopnia długości geograficznej wschodniej, od Bałtyku do Morza Egejskiego. Przedmiotem wspólnych rozważań są zarówno rozmaite formy teatru jako sztuki jak i zjawiska teatralności w codzienności.

Projekt ma być rozwijany w ścisłej i równouprawnionej współpracy z partnerami z różnych państw wymienionego obszaru kulturowego, w podwójnej strukturze obejmującej instytucje uniwersyteckie, jak również teatralne.

Strukura projektu Passage 23°E składa się z następujących trzech obszarów pracy:

1. Ciągła dokumentacja teatralna w krajach partnerskich, powiązana ze zbieraniem, tworzeniem oraz publikacją materiałów oraz zasobów wiedzy, które odziwierciedlą jej kontekst.

2. Stworzenie i rozwijanie platformy informacyjnej na temat teatru i teatralności w wymienionych obszarach kulturowych.

3. Stworzenie ciągłej platformy dyskusji do pogłębienia i publicznego komunikowania tematów, kwestii teoretycznych i estetycznych, kulturowo-historycznych, politycznych oraz naukowych i technologicznych, wywodzących się z projektu.

Projekt Passage 23°E dzięki dofinansowaniu UE ma zamiar rozwinąć wspólną strukturę informacyjną i dokumentacyjną na temat aktualnych tendencji teatru w kulturze wschodniej, środkowowschodniej i południowowschodniej Europy i w ten sposób przyczynić się do tworzenia pamięci kulturowej oraz zapewnienia wspólnej kultury europejskiej.