PASSAGE 23°E: Színház és teatralitás a Baltukumtól az Égei-térségig

Az 1989-es évben előidézett társadalmi átlalakulások, melyek a világ, de mindenek előtt Európa színterein zajlottak, egy egész kontinenst változtatták meg és egy ‚új’, geopolitikailag és gazdaságilag átformált Európa kialakulásához vezettek.

Mind a mai napig kevesen reflektáltak e folyamat geokulturális vetületeire. Pedig a földrész nemzeti és kontinentális jellegzetességeinek és összefüggéseinek feldolgozása, az említett változások történelmi és kulturális dimenziói nagyban meghatározzák azt, hogy miként alapozódnak meg az európai identitások újra és újra, hogy miként tudatosul bennünk egy közös, európai irányultságú és árnyalt kulturális emlékezet illetve, hogy miként alakul Európa kulturális jövője.

Érdeklődésünk arra irányul, hogy az említett kulturális térségek történeti és kortárs összefüggéseit illetve változásait kutassuk, mégpedig a 23. keleti hosszúsági fok mentén, a Baltikumtól az Égei-térségig. A vizsgálat tárgyát nem csak a sokrétű színházi és művészeti formák jelentik, hanem a teatralitás társadalmi megjelenése a mindennapok és az ünnepnapok szintjén.

A projektet szoros, egyenjogú kooperációk keretében szeretnénk megvalósítani, melyek kettős partneri együttműködéseken alapulnának és a különböző országok egyetemi ill. színházi intézetit foglalnák magukba.

A ‚Passage 23°K’ című projekt struktúráját tekintve három munkaterületből épül fel:

1. A partnerországok színházi előadásainak folyamatos audiovizuális dokumentációja, mely összekapcsolódik a kutatással, az anyaggyűjtéssel illetve az anyagok és az ismeretállomány előállításával és publikációjával.

2. Egy a megnevezett kulturális területek színházi és teatrális jelenségeit magába foglaló információs és ismeretközpontú platform felépítése és hosszútávú fejlesztése.

3. Egy állandó diszkurzus kialakítása, amely lehetővé teszi a projektben kidolgozott esztétikai, kultúrtörténeti és kultúrpolitikai valamint tudományos és technológiai témák és kérdésfeltevések elmélyítését és nyilvános visszhangját.

A ‚Passage23°K’ projekt arra törekszik, hogy egy EU-projekt sikeres megvalósítása révén kidolgozzon egy közös információs és dokumentációs struktúrát, mely hosszú távon lehetővé teszi a kelet-, középkelet- és a délkelet-európai kultúra fejlődésének vizsgálatát és nagy mértékben hozzájárul a közös európai kultúra emlékezetének kialakításához és megőrzéséhez.