PASSAGE 23°E: Divadlo a teatralita od Pobaltí k Egejskému regionu

Od roku 1989 společenské a politické otřesy ve světě a zvláště v Evropě nekompromisně změnily kontinent. Na základě nových geopolitických a ekonomických forem byla založena Nová Evropa.

Geokulturní dimenze tohoto procesu však zatím nebyly dostatečně diskutovány. Odraz národních a kontinentálních charakteristik a vztahů v rámci kontinentální historie a kultury hraje rozhodující roli ve tvorbě evropské identity/identit, rozdílné kulturní paměti a budoucnosti sdílené Evropy.

Hlavní bod zájmu projektu Passage 23°E – iniciovaný International Theatre Institute Berlin a Freie Universität Berlin – leží ve výzkumu historických a současných vztahů a v dynamičnosti v kulturních oblastech podél dvacátého třetího stupně východní délky – od Baltu po Egejské moře.

Tématem tohoto společného zájmu jsou rozmanité formy divadla jako umění a teatrality v každodenním životě a rituálech.

Projekt bude založen na blízké a vyvážené spolupráci mezi partnerskými institucemi z různých států z výše zmíněných oblastí. Záměrem je stanovení pracovní struktury s partnery z obou univerzit stejně jako s divadelními instituty z každé země. K projektu Passage 23°E jsou představeny tři pracovní pole:

1. Kontinuální audiovisuální dokumentace divadla v partnerských zemích, spojená s výzkumem, sběrem, tvorbou a publikováním materiálů (v kontextu divadla) a sbírek poznatků

2. Stanovení a dlouhodobý vývoj informační a vědecké platformy týkající se divadla a teatrality ve výše zmíněných kulturách

3. Etablování permanentní diskuzní roviny, ve které budou prohlubovány a veřejně diskutovány teoretické, estetické, kulturně-historické, společensko-politické a technologické otázky a témata, vyvstávající z tohoto projektu

Projekt Passage 23°E se zaměřuje na tvorbu dlouhodobé společné sítě pro dokumentaci a výměnu informací a pro diskuzi o divadelním rozvoji ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Po úspěšném zavedení projektu pod hlavičkou EU projektu se projekt Passage 23°E může stát přínosem pro rozvoj kolektivní kulturní paměti a pro zachování sdílené Evropské kultury.